AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Dlaczego studiować u nas


Wydział Górnictwa i Geoinżynierii jest dużym interdyscyplinarnym wydziałem. Kształci i prowadzi badania naukowe w czterech dyscyplinach:

  • górnictwie i geologii inżynierskiej,
  • inżynierii środowiska,
  • budownictwie,
  • inżynierii produkcji.

Kierunki studiów prowadzone na naszym Wydziale są w czołówce rankingu "Perspektywy": kierunek Budownictwo - II miejsce w Polsce, kierunek Inżynieria produkcji - III miejsce w Polsce, kierunek Inżynieria środowiska VI miejsce w Polsce.
Czytaj więcej - tutaj.


Według badania Centrum Karier AGH przeprowadzonego na grupie absolwentów naszego Wydziału (rocznik 2015) ponad 91% respondentów posiada zatrudnienie (pracuje bądź prowadzi działalność gospodarczą). Najlepiej na rynku pracy odnaleźli się absolwenci kierunków Zarządzania i inżynieria produkcji (94,4%) oraz Inżynierii środowiska (92,3%), następnie Budownictwa (90,4%) oraz Górnictwa i geologii (89,1%). Szczegółowe wyniki badań z lat poprzednich - czytaj tutaj.

W skali Akademii Górniczo-Hutniczej Wydział Górnictwa i Geoinżynierii:

  • kształci na 4 spośród 54 kierunków dostępnych na AGH tj. 7,4%,
  • posiada akredytację dla wszystkich kierunków kształcenia z oceną pozytywną w tym 1 ocenę wyróżniającą dla kierunku "górnictwo i geologia".
  • na łączną liczbę 39 tys. studentów na 16 Wydziałach AGH na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii studiuje ponad 4 tys. tj. 10,9%,
  • spośród wszystkich studiujących na naszym wydziale 31% to dziewczyny - to na naszym Wydziale studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i marketing zaczęła w 2003 roku Miss Nastolatek 2003 pani Gabriela Kubic, aktualnie nasza absolwentka, a pani Paulina Maślanka jako studentka I roku kierunku Budownictwo zdobyła tytuł I Wicemiss Polski 2013 i tytułu Miss Internautów tego samego konkursu Miss Polski 2013
  • na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii zatrudnionych jest 51 samodzielnych pracowników nauki tj. 9,9% samodzielnych pracowników nauki w AGH,
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii posiada 5 uprawnień akademickich - 4 do nadawania stopnia doktora i 1 do nadawania stopnia doktora habilitowanego.


All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: