AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Wnioski i formularze

doc Wzór podania do prorektor ds. Kształcenia - prof. dr hab. Anna Siwik
doc Wzór podania do prodziekana - dra hab. inż. Zbigniewa Niedbalskiego (kierunki: GiG, Bud.)
doc Wzór podania do prodziekana - dra hab. inż. Radosława Pomykały (kierunki: IŚ, ZiIP)
doc Podanie do dra hab. inż. Arkadiusza Kustry o umorzenie/obniżenie/rozłożenie na raty zaległych opłat
pdf Instrukcja składania wniosku o stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania lub stypendium specjalne w Wirtualnym Dziekanacie
doc Wniosek korygujący o przyznanie stypendium/pomocy materialnej
pdf Skrócony wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej
xls Kalkulator obliczania dochodu
doc Oświadczenie o zamieszkiwaniu w obiekcie innym niż dom studencki
doc Oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu w gospodarstwie domowym
doc Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
doc Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
doc Oświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa lub nieruchomości w gminie zamieszkania
doc Oświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa poza gminą zamieszkania
doc Oświadczenie o braku dochodów z pracy za granicą
doc Oświadczenie o braku dochodów dla osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
doc Zgłoszenie numeru konta do przekazywanie świadczeń stypendialnych
doc Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dziecka/dzieci w wieku do 6 lat

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: