AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Pomoc materialna dla doktorantów

Studiując na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH doktoranci mają możliwości uzyskania następujących stypendiów:
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  • stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów,
  • Stypendium im. Prof. Pawińskiego,
  • stypendium doktorskiego,
  • stypendium projakościowego,
  • stypendium doktoranckiego.
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Zasady jego przyznawania określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.
pdf Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom
pdf Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017
doc Wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
pdf Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów
Zasady jego przyznawania określa załącznik nr 1 do "Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH"
pdf Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów
doc Załącznik nr 5 do Regulaminu: Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie

Stypendium doktorskie
Warunki jego przyznawania określa Zarządzenie Rektora AGH nr 3/2012 w sprawie warunków przyznawania stypendium osobom, którym wszczęto przewód doktorski.
pdf Warunki przyznawania stypendium osobom, którym wszczęto przewód doktorski
doc Załącznik nr 2 do Zarządzenia: Wniosek o przyznanie stpendium doktorskiego

Stypendium projakościowe
Zasady jego przyznawania określa "Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH" stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora AGH nr 11/2016.
pdf Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH
doc Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wniosek o stypendium doktoranckie dla doktorantów I roku studiów

Stypendium doktoranckie
pdf Kryteria szczegółowe przyznawania stypendium doktoranckiego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Doktoranci mogą się ubiegać także o stypendia socjalne i zapomogi:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi.
Stypendium socjalne
Zasady jego przyznawania określa "Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH"
doc Załącznik nr 1 do Regulaminu: Sposób dokumentowania i obliczania dochodu doktoranta
doc Załącznik nr 3 do Regulaminu: Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla doktoranta

Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomoga dla doktoranta
Zasady jego przyznawania określa "Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH"
doc Załącznik nr 4 do Regulaminu: Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych lub zapomogi dla doktoranta

Więcej informacji: http://www.agh.edu.pl/doktoranci/stypendia/

Dodatkowe informacje u Kierownika Studiów Doktoranckich.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: