AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Publikacje pracowników Wydziału

Monografie wydane w roku 2017

Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach : monografiaCurrent state of aerological threats in underground mines / pod red. Nikodema SZLĄZAKA. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — 902, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7783-176-2

Coal preparation in Poland : technological and socio-environmental aspects : monographPrzeróbka węgla kamiennego w Polsce : aspekty technologiczne i społeczno-środowiskowe / ed. Wiktoria SOBCZYK ; autors: Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA, Beata KOSA-BURDA, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Tomasz NIEDOBA, Daniel SARAMAK, Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka SUROWIAK. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — 142, [1] s.. — Bibliogr. s. 117–124, Summ., Streszcz.. — ISBN: 978-83-7783-188-5

Current ventilation problems in hard coal mines / ed. by Nikodem SZLĄZAK ; [aut.] Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC, Kazimierz PIERGIES. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 155, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0666). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-894-3

Pomiar wpływów dynamicznych wzbudzanych robotami strzałowymi z wykorzystaniem czujników sejsmicznych i tensometrycznych[Measurements of dynamic influences generated by blasting works using strain gauge and seismic sensors] / Andrzej BIESSIKIRSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 111, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 107–[112]. — ISBN: 978-83-7464-917-9

Wydobywanie kopalin ze złóż położonych na gruntach w zarządzie PGL LP – zasady i tryb ubiegania się o koncesję przez jednostki PGL LP [Dokument elektroniczny][Minerals extraction from deposits located on the land of the PGL LP management board - principles and procedure of applying for licenses by PGL LP units] / Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Andrzej Czerniak, Piotr Adamski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : [s. n.], 2017. — 88 s.. — Tryb dostępu: http://www.bedon.lasy.gov.pl/media/bedon/wydobywanie_kopalin/#1 [2017-09-19]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 71. — ISBN: 978-83-946400-0-2

następna strona »

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: