AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Publikacje pracowników Wydziału

Artykuły w czasopismach z Listy filadelfijskiej w roku 2017

Studies on work of a prototype installation with two types of catalytic bed in the reactor for oxidation of methane from mine ventilation air / Barbara Kucharczyk, Beata Stasińska, Stanisław NAWRAT // Fuel Processing Technology ; ISSN 0378-3820. — 2017 vol. 166, s. 8–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-30. — tekst: https://goo.gl/oKIy55

Support of mining investment choice decisions with the use of multi-criteria method / Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki, Wiktoria SOBCZYK, Marek Szuwarzyński // Resources Policy ; ISSN 0301-4207. — 2017 vol. 51, s. 94–99. — Bibliogr. s. 98–99, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-05. — Jerzy Kicki - afiliacja: Polish Academy of Sciences, Krakow. — tekst: goo.gl/DbsH2G

The impact of multiple seam mining exploitations on seismic activity and state of stress / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 1, s. 53–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

The impact of the low throw fault on the stability of roadways in a hard coal mine / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI, Piotr Bachanek // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 1, s. 63–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr.

The influence of high-strength concrete – rebars bond conditions on the mechanism of its failure / Piotr DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Magazine of Concrete Research ; ISSN 0024-9831. — 2017 vol. 69 iss. 4, s. 163–174. — Bibliogr. s. 173–174

Usuwanie jonów $Ni^{2+}$ z roztworów wodnych przy użyciu żywic jonowymiennychRemoval of $Ni^{2+}$ ions from aqueous solutions by using ion exchange resins / Agnieszka BOŻĘCKA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 9, s. 1945–1947. — Bibliogr. s. 1947

Wymiana kationowa w środowisku kwaśnym wybranych pierwiastków na powierzchni sorbentów wytworzonych na bazie modyfikowanego węgla brunatnegoSelected elements cations exchange in acidic medium on sorbents surface based on modified brown coal / Agata STEMPKOWSKA, Piotr IZAK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 1, s. 139–149. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/rQ8rnE

Zastosowanie modeli izoterm sorpcji do opisu procesu usuwania jonów ${Pb^2+}$ i ${Cd^{2+}}$ z roztworów wodnych na sorbentach organicznychUse of models of sorption isotherms for describing the removal of ${Pb^2+}$ and ${Cd^{2+}}$ ions from aqueous solution on organic sorbents / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 3, s. 575–579. — Bibliogr. s. 579

« poprzednia strona »

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: