AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Publikacje pracowników Wydziału

Artykuły w czasopismach z Listy filadelfijskiej w roku 2017 i 2018

Methods of improvement chalcedonite processing effectiveness with the use of density separationMetody poprawy efektywności przeróbki chalcedonitu poprzez zastosowanie separacji densymetrycznej / Zdzisław Naziemiec, Paweł Pichniarczyk, Daniel SARAMAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 3, s. 163–178. — Bibliogr. s. 176, Abstr., Streszcz.

Method for assessment of changes in the width of cracks in cement composites with use of computer image processing and analysis / Kamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI, Przemysław FIOŁEK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 2, s. 73–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.

Method of assessment of hard rock workability using bucket wheel excavatorsMetoda oceny urabialności skał zwięzłych koparkami wielonaczyniowymi / Łukasz MACHNIAK, Wiesław Kozioł // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 1, s. 73–82. — Bibliogr. s. 81–82. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/946/734

Modelling the small throw fault effect on the stability of a mining roadway and its verification by in situ investigation / MAŁKOWSKI Piotr, OSTROWSKI Łukasz, Bachanek Piotr // Energies ; ISSN 1996-1073. — 2017 vol. 10 iss. 12 art. no. 2082, s. 1–21. — Bibliogr. s. 20–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-07. — tekst: http://www.mdpi.com/1996-1073/10/12/2082/pdf

Modyfikacja powierzchni wybranych sorbentów naturalnych metodami chemicznymi i fizycznymiModification of the surface of selected natural sorbents by chemical and physical methods / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1771–1774. — Bibliogr. s. 1774

Odpady z przeróbki dawnych składowisk jako składnik zawiesin odpadowo-wodnychResidues from landfill mining as a component of waste-water suspensions / Waldemar KĘPYS // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1680–1683. — Bibliogr. s. 1683

Porównanie właściwości materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymywanych z wodnych roztworów saletry amonowejOn the comparison of emulsion bulk explosives obtained from aqueous ammonium nitrate solutions / Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Józef PYRA, Michał DWORZAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 3, s. 571–574. — Bibliogr. s. 574

Possibilities of using the hydrocarbon fraction from the depolymerization process for combined heat and power systems / Łukasz GRABOWSKI, Maciej Gliniak, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Krzysztof Dziedzic // Energy & Fuels ; ISSN 0887-0624. — 2017 vol. 31 iss. 3, s. 2914–2918. — Bibliogr. s. 2917–2918, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-20

Professor Marian Brozek, Ph. D., D. Sc. : (1946–2016) / Agnieszka SUROWIAK, Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2017 vol. 53 iss. 1, s. 670–681. — Zawiera spis publikacji M. Brożka (s. 673–681)

Professor Tadeusz Tumidajski : (1944–2017) / Tomasz NIEDOBA, Daniel SARAMAK, Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA, Agnieszka SUROWIAK, Barbara TORA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2017 vol. 53 iss. 2, s. 1285–1294. — Zawiera spis publikacji T. Tumidajskiego oraz prac doktorskich przezeń recenzowanych (s. 1288–1294)

Reinforcement of underground excavation with expansion shell rock bolt equipped with deformable component / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 1, s. 39–52. — Bibliogr. s. 51–52, Abstr.

Some parameters of coal methane system that cause very slow release of methane from virgin coal beds (CBM) / Andrzej OLAJOSSY // International Journal of Mining Science and Technology ; ISSN 2095-2686. — 2017 vol. 27, s. 321–326. — Bibliogr. s. 326, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-30. — tekst: https://goo.gl/0TYxew

Stabilization of kaolin clay slurry with sodium silicate of different silicate moduli : note / A. STEMPKOWSKA, J. MASTALSKA-POPŁAWSKA, P. IZAK, L. Ogłaza, M. Turkowska // Applied Clay Science ; ISSN 0169-1317. — 2017 vol. 146, s. 147–151. — Bibliogr. s. 151, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-05. — tekst: goo.gl/dlofDa

Studies on work of a prototype installation with two types of catalytic bed in the reactor for oxidation of methane from mine ventilation air / Barbara Kucharczyk, Beata Stasińska, Stanisław NAWRAT // Fuel Processing Technology ; ISSN 0378-3820. — 2017 vol. 166, s. 8–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-30. — tekst: https://goo.gl/oKIy55

Support of mining investment choice decisions with the use of multi-criteria method / Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki, Wiktoria SOBCZYK, Marek Szuwarzyński // Resources Policy ; ISSN 0301-4207. — 2017 vol. 51, s. 94–99. — Bibliogr. s. 98–99, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-05. — Jerzy Kicki - afiliacja: Polish Academy of Sciences, Krakow. — tekst: goo.gl/DbsH2G

Środowiskowe aspekty eksploatacji kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody w PolsceEnvironmental aspects of sand and gravel aggregates exploitation from under the water in Poland / Wiesław Kozioł, Ireneusz Baic, Stefan Góralczyk, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection ; ISSN 1506-218X. — 2017 t. 19, s. 731–744. — Bibliogr. s. 740–741, Streszcz, Abstr.. — Łukach Machniak, Adrian Borcz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

The impact of multiple seam mining exploitations on seismic activity and state of stress / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 1, s. 53–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

The impact of the low throw fault on the stability of roadways in a hard coal mine / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI, Piotr Bachanek // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 1, s. 63–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr.

The influence of high-strength concrete – rebars bond conditions on the mechanism of its failure / Piotr DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Magazine of Concrete Research ; ISSN 0024-9831. — 2017 vol. 69 iss. 4, s. 163–174. — Bibliogr. s. 173–174

Usuwanie jonów $Ni^{2+}$ z roztworów wodnych przy użyciu żywic jonowymiennychRemoval of $Ni^{2+}$ ions from aqueous solutions by using ion exchange resins / Agnieszka BOŻĘCKA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 9, s. 1945–1947. — Bibliogr. s. 1947

Wymiana kationowa w środowisku kwaśnym wybranych pierwiastków na powierzchni sorbentów wytworzonych na bazie modyfikowanego węgla brunatnegoSelected elements cations exchange in acidic medium on sorbents surface based on modified brown coal / Agata STEMPKOWSKA, Piotr IZAK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 1, s. 139–149. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/rQ8rnE

Zastosowanie modeli izoterm sorpcji do opisu procesu usuwania jonów ${Pb^2+}$ i ${Cd^{2+}}$ z roztworów wodnych na sorbentach organicznychUse of models of sorption isotherms for describing the removal of ${Pb^2+}$ and ${Cd^{2+}}$ ions from aqueous solution on organic sorbents / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 3, s. 575–579. — Bibliogr. s. 579

Zawartość metali toksycznych w glebach na terenach poprodukcyjnychContent of toxic metals in soils on postproduction sites / Maciej Gliniak, Wiktoria SOBCZYK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 10, s. 2055–2059. — Bibliogr. s. 2059

« poprzednia strona »

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: