AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Publikacje pracowników Wydziału

Artykuły w czasopismach z Listy filadelfijskiej w roku 2017

Analysis of connecting a forcing fan to a multiple fan ventilation network of a real-life mine / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek KORZEC // Process Safety and Environmental Protection ; ISSN 0957-5820. — 2017 vol. 107, s. 468–479. — Bibliogr. s. 478–479, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-09. — tekst: https://goo.gl/C5Dv97

Analysis of the blast-induced vibration structure in open-cast mines / Anna SOŁTYS, Józef PYRA, Jan WINZER // Journal of Vibroengineering ; ISSN 1392-8716. — 2017 vol. 19 iss. 1, s. 409–418

An evaluation of practical applicability of multi-assortment production break-even analysis based on mining companiesOcena praktycznej przydatności metod analizy wieloasortymentowego progu rentowności produkcji na przykładzie przedsiębiorstw górniczych / Dariusz FUKSA, Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Arkadiusz UTRATA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 1, s. 33–44. — Bibliogr. s. 43–44. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/943/731

Assessment of rock mass stability in the historic area of levels IV-V of the ”Wieliczka” Salt MineOcena stabilności górotworu w strefie zabytkowej poziomów IV-V w Kopalni Soli Wieliczka / Kajetan D'OBYRN, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 1, s. 189–202. — Bibliogr. s. 202. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/954/740

Functional dependence of thermodynamic and thermokinetic parameters of refrigerants used in mine air refrigerators. Part 1, Refrigerant R407CZależności funkcyjne parametrów termodynamicznych i termokinetycznych czynników chłodniczych stosowanych w górniczych chłodziarkach powietrza. Część 1, Czynnik chłodniczy R407C / Bernard NOWAK, Piotr ŻYCZKOWSKI, Rafał ŁUCZAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 iss. 1, s. 55–72. — Bibliogr. s. 71–72. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/945/733

Influence of silica fume content on the quality of bond conditions in high-performance concrete specimens / Piotr DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2017 vol. 17 iss. 4, s. 795–805. — Bibliogr. s. 804–805, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-21. — tekst: https://goo.gl/usSC7D

Kinetyka flotacji drobnouziarnionego węgla kamiennego z kopalni Staříč za pomocą olejów popirolitycznychKinetics of flotation of fine grained coal from Staříč mine by using pyrolysis oils / Vladimír Čablík, Josip Išek, Sylwester Żelazny, Mária Kušnierová, Lucie Čablíková, Silvia Dolinská, Barbara TORA, Elżbieta VOGT // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 4, s. 854–857. — Bibliogr. s. 857

Location of opening-out cross-cuts in relation to rockburst hazard conditions along the face in the light of model testingLokalizacja przecinek ścianowych a ryzyko tąpnięcia na wybiegu frontu w świetle badań modelowych / Dariusz CHLEBOWSKI, Andrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN, Marek CAŁA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 61 no. 1, s. 121–130. — Bibliogr. s. 130. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/949/735

Method of assessment of hard rock workability using bucket wheel excavatorsMetoda oceny urabialności skał zwięzłych koparkami wielonaczyniowymi / Łukasz MACHNIAK, Wiesław Kozioł // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 1, s. 73–82. — Bibliogr. s. 81–82. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/946/734

Porównanie właściwości materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymywanych z wodnych roztworów saletry amonowejOn the comparison of emulsion bulk explosives obtained from aqueous ammonium nitrate solutions / Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Józef PYRA, Michał DWORZAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 3, s. 571–574. — Bibliogr. s. 574

Possibilities of using the hydrocarbon fraction from the depolymerization process for combined heat and power systems / Łukasz GRABOWSKI, Maciej Gliniak, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Krzysztof Dziedzic // Energy & Fuels ; ISSN 0887-0624. — 2017 vol. 31 iss. 3, s. 2914–2918. — Bibliogr. s. 2917–2918, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-20

Reinforcement of underground excavation with expansion shell rock bolt equipped with deformable component / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 1, s. 39–52. — Bibliogr. s. 51–52, Abstr.

Some parameters of coal methane system that cause very slow release of methane from virgin coal beds (CBM) / Andrzej OLAJOSSY // International Journal of Mining Science and Technology ; ISSN 2095-2686. — 2017 vol. 27, s. 321–326. — Bibliogr. s. 326, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-30. — tekst: https://goo.gl/0TYxew

Stabilization of kaolin clay slurry with sodium silicate of different silicate moduli : note / A. STEMPKOWSKA, J. MASTALSKA-POPŁAWSKA, P. IZAK, L. Ogłaza, M. Turkowska // Applied Clay Science ; ISSN 0169-1317. — 2017 vol. 146, s. 147–151. — Bibliogr. s. 151, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-05. — tekst: goo.gl/dlofDa

Studies on work of a prototype installation with two types of catalytic bed in the reactor for oxidation of methane from mine ventilation air / Barbara Kucharczyk, Beata Stasińska, Stanisław NAWRAT // Fuel Processing Technology ; ISSN 0378-3820. — 2017 vol. 166, s. 8–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-30. — tekst: https://goo.gl/oKIy55

Support of mining investment choice decisions with the use of multi-criteria method / Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki, Wiktoria SOBCZYK, Marek Szuwarzyński // Resources Policy ; ISSN 0301-4207. — 2017 vol. 51, s. 94–99. — Bibliogr. s. 98–99, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-05. — Jerzy Kicki - afiliacja: Polish Academy of Sciences, Krakow. — tekst: goo.gl/DbsH2G

The impact of multiple seam mining exploitations on seismic activity and state of stress / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 1, s. 53–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

The impact of the low throw fault on the stability of roadways in a hard coal mine / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI, Piotr Bachanek // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 1, s. 63–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr.

The influence of high-strength concrete – rebars bond conditions on the mechanism of its failure / Piotr DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Magazine of Concrete Research ; ISSN 0024-9831. — 2017 vol. 69 iss. 4, s. 163–174. — Bibliogr. s. 173–174

Zastosowanie modeli izoterm sorpcji do opisu procesu usuwania jonów ${Pb^2+}$ i ${Cd^{2+}}$ z roztworów wodnych na sorbentach organicznychUse of models of sorption isotherms for describing the removal of ${Pb^2+}$ and ${Cd^{2+}}$ ions from aqueous solution on organic sorbents / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 3, s. 575–579. — Bibliogr. s. 579

następna strona »

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: