AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Publikacje pracowników Wydziału

Artykuły w czasopismach z Listy filadelfijskiej w roku 2017

Analiza struktury i kosztu kapitału w przedsiębiorstwach górniczychAnalysis of the structure and cost of capital in mining enterprises / Robert RANOSZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 1, s. 77–91. — Bibliogr. s. 89–90, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/9Qgxck

Analysis of bonds as an instrument for financing mining investmentsAnaliza obligacji jako instrumentu finansowania inwestycji górniczych / Robert RANOSZ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 2, s. 397–409. — Bibliogr. s. 408–409. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1018/762

Analysis of connecting a forcing fan to a multiple fan ventilation network of a real-life mine / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek KORZEC // Process Safety and Environmental Protection ; ISSN 0957-5820. — 2017 vol. 107, s. 468–479. — Bibliogr. s. 478–479, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-09. — tekst: https://goo.gl/C5Dv97

Analysis of the blast-induced vibration structure in open-cast mines / Anna SOŁTYS, Józef PYRA, Jan WINZER // Journal of Vibroengineering ; ISSN 1392-8716. — 2017 vol. 19 iss. 1, s. 409–418

An evaluation of practical applicability of multi-assortment production break-even analysis based on mining companiesOcena praktycznej przydatności metod analizy wieloasortymentowego progu rentowności produkcji na przykładzie przedsiębiorstw górniczych / Dariusz FUKSA, Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Arkadiusz UTRATA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 1, s. 33–44. — Bibliogr. s. 43–44. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/943/731

An expert system for underground coal mine planningSystem ekspertowy dla potrzeb planowania robót górniczych w podziemnych kopalniach węgla kamiennego / Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ, Roman MAGDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 2, s. 113–127. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/qPRLdh

Application of three-parameter distribution to approximate the particle size distribution function of comminution products of dolomitic type of copper oreZastosowanie rozkładu trójparametrowego do aproksymacji krzywych składu ziarnowego produktów rozdrabniania dolomitycznego typu rudy miedzi / Alona NAD, Marian BROŻEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 2, s. 411–422. — Bibliogr. s. 421–422. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1019/763

Assessment of rock mass stability in the historic area of levels IV-V of the ”Wieliczka” Salt MineOcena stabilności górotworu w strefie zabytkowej poziomów IV-V w Kopalni Soli Wieliczka / Kajetan D'OBYRN, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 1, s. 189–202. — Bibliogr. s. 202. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/954/740

Code calculations for local stability of shaft guides / Przemysław FIOŁEK, Jacek JAKUBOWSKI, Kamil TOMCZAK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 nr 3, s. [1–9]. — Bibliogr. s. [9], Abstr.

Determinants of interest rates on corporate bonds of mining enterprisesDeterminanty oprocentowania obligacji korporacyjnych z uwzględnieniem sektora górniczego / Robert RANOSZ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 3, s. 621–637. — Bibliogr. s. 635–637. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1068/778

Evaluation of undrained shear strength of Miocene clay from the Weight Sounding Test (WST)Ocena wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST / Sebastian OLESIAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 2, s. 367–384. — Bibliogr. s. 384. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1016/760

Functional dependence of thermodynamic and thermokinetic parameters of refrigerants used in mine air refrigerators. Part 1, Refrigerant R407CZależności funkcyjne parametrów termodynamicznych i termokinetycznych czynników chłodniczych stosowanych w górniczych chłodziarkach powietrza. Część 1, Czynnik chłodniczy R407C / Bernard NOWAK, Piotr ŻYCZKOWSKI, Rafał ŁUCZAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 iss. 1, s. 55–72. — Bibliogr. s. 71–72. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/945/733

Geomechanical numerical analysis as a guidance for preservation works of the "Wieliczka" Salt Mine site / Kajetan D'OBYRN, Antoni TAJDUŚ // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 2, s. 25–34. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr.

Influence of silica fume content on the quality of bond conditions in high-performance concrete specimens / Piotr DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2017 vol. 17 iss. 4, s. 795–805. — Bibliogr. s. 804–805, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-21. — tekst: https://goo.gl/usSC7D

Kinetyka flotacji drobnouziarnionego węgla kamiennego z kopalni Staříč za pomocą olejów popirolitycznychKinetics of flotation of fine grained coal from Staříč mine by using pyrolysis oils / Vladimír Čablík, Josip Išek, Sylwester Żelazny, Mária Kušnierová, Lucie Čablíková, Silvia Dolinská, Barbara TORA, Elżbieta VOGT // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 4, s. 854–857. — Bibliogr. s. 857

Location of opening-out cross-cuts in relation to rockburst hazard conditions along the face in the light of model testingLokalizacja przecinek ścianowych a ryzyko tąpnięcia na wybiegu frontu w świetle badań modelowych / Dariusz CHLEBOWSKI, Andrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN, Marek CAŁA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 61 no. 1, s. 121–130. — Bibliogr. s. 130. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/949/735

Method for assessment of changes in the width of cracks in cement composites with use of computer image processing and analysis / Kamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI, Przemysław FIOŁEK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 2, s. 73–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.

Method of assessment of hard rock workability using bucket wheel excavatorsMetoda oceny urabialności skał zwięzłych koparkami wielonaczyniowymi / Łukasz MACHNIAK, Wiesław Kozioł // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 1, s. 73–82. — Bibliogr. s. 81–82. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/946/734

Modyfikacja powierzchni wybranych sorbentów naturalnych metodami chemicznymi i fizycznymiModification of the surface of selected natural sorbents by chemical and physical methods / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1771–1774. — Bibliogr. s. 1774

Odpady z przeróbki dawnych składowisk jako składnik zawiesin odpadowo-wodnychResidues from landfill mining as a component of waste-water suspensions / Waldemar KĘPYS // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1680–1683. — Bibliogr. s. 1683

Porównanie właściwości materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymywanych z wodnych roztworów saletry amonowejOn the comparison of emulsion bulk explosives obtained from aqueous ammonium nitrate solutions / Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Józef PYRA, Michał DWORZAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 3, s. 571–574. — Bibliogr. s. 574

Possibilities of using the hydrocarbon fraction from the depolymerization process for combined heat and power systems / Łukasz GRABOWSKI, Maciej Gliniak, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Krzysztof Dziedzic // Energy & Fuels ; ISSN 0887-0624. — 2017 vol. 31 iss. 3, s. 2914–2918. — Bibliogr. s. 2917–2918, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-20

Reinforcement of underground excavation with expansion shell rock bolt equipped with deformable component / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 1, s. 39–52. — Bibliogr. s. 51–52, Abstr.

Some parameters of coal methane system that cause very slow release of methane from virgin coal beds (CBM) / Andrzej OLAJOSSY // International Journal of Mining Science and Technology ; ISSN 2095-2686. — 2017 vol. 27, s. 321–326. — Bibliogr. s. 326, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-30. — tekst: https://goo.gl/0TYxew

Stabilization of kaolin clay slurry with sodium silicate of different silicate moduli : note / A. STEMPKOWSKA, J. MASTALSKA-POPŁAWSKA, P. IZAK, L. Ogłaza, M. Turkowska // Applied Clay Science ; ISSN 0169-1317. — 2017 vol. 146, s. 147–151. — Bibliogr. s. 151, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-05. — tekst: goo.gl/dlofDa

następna strona »

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: